linkedin
In januari 2009 stortte een deel van de gevel in van een flatgebouw aan de Treublaan in Den Haag. Hierdoor ontstond brand in het ketelhuis onder het gebouw.
Het instorten van gevels gebeurde recent in meer plaatsen in ons land. Het loslaten van het metselwerk wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onvoldoende of slechte spouwmuurverankering.

Enkele oorzaken loslaten metselwerk: Overheid verlangt onderzoek en inspectie
Inmiddels is de overheid gestart met het inventariseren van de risicogebouwen en zal de eigenaren gaan aanschrijven. Ook uw gebouwbezit kan tot de risicogroep behoren. Dat betekent dat u naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn verzocht zult worden om inspecties te laten uitvoeren.
Eigen verantwoordelijkheid
BOUWSTAD Projectmanagement adviseert U als gebouwbezitter niet te wachten totdat inspectie verplicht wordt en biedt aan om voor uw gebouwbezit op korte termijn na te gaan of en waar inspectie nodig is, om vervolgens door onderzoek en inspectie ter plaatse vast te stellen: Dat geeft u volledige zekerheid over uw gebouwveiligheid.
Constructieve veiligheid van gevelmetselwerk in het geding